SCREENING

เป็นการประเมินร่างกาย
เพื่อหาต้นเหตุของการเกิดโรค

การประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น เพื่อดูแนวโน้มของการเจ็บป่วย หรือเป็นโรค ผ่าน 3 ขั้นตอน ในลักษณะ Real time
โดยที่ท่านไม่ต้องงดอาหาร ผลของการตรวจจะบอกสภาวะของสุขภาพ และร่างกาย ณ เวลานั้นๆ
1. Live Blood Analysis

การเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วแล้วนำมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่
เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของเม็ดเลือดทั้งระบบ รวมทั้งระบบ การย่อยและดูดซึมอาหาร ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
สารอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือด และสารพิษตกค้างในเลือด เพื่อใช้ในการวินิจฉัยระบบการทำงานของเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะความเสื่อมของเซลล์ และแนวโน้มการเกิดโรคต่างๆ เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟู และรักษาที่ถูกวิธี

 

Live blood สามารถวิเคราะห์อะไรบ้าง

1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเเดง
2. สารต้านอนุมูลอิสระมีความทำลาย เม็ดเลือด
3. ภาวะกรดด่างในร่างกาย
4. โลหะหนักเเละสารพิษในร่างกาย
5. เเบคทีเรียและเชื้อรา
6. ระบบการย่อย
7. ภาวะไม่สมดุลของฮอรโมน
8. ภาวะขาดโฟลิก วิตามินบี และเเร่ธาตุต่างๆ
9. ภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเก๊าท์
10. การลำเลียงอีอกซิเจนในเลือด

2. Bio Feedback วิเคราะห์อะไรได้บ้าง

เป็นเครื่องมือตรวจร่างกายโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง Molecular Resonance Imaging Technology (MRIT) โดยทำการสวมหูฟัง
เครื่องจะทำการแปลสัญญาณและส่งผ่านข้อมูลในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นำไปวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะคลื่นที่เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย เซลส์ โครโมโซม และฮอร์โมน ที่จำเพาะเจาะจง ของแต่ละอวัยวะแต่ละเซลล์
หากค่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปจากค่าปกติ จะทำให้เราทราบถึงแนวโน้มก่อนที่จะเกิดโรคได้

 

Bio Feedback วิเคราะห์อะไรได้บ้าง

O ความผิดปกติอวัยวะหลัก ๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด กระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ หลอดลมและขั้วปอด
O หาความเสี่ยงของโรคร้าย เช่น มะเร็งเต้านม ปากมดลูก หรือต่อมลูกหมาก
O วิเคราะห์สภาพความแข็งแรงของกระดูกสันหลัง

3. Doctor Counselling

การประเมินผลสุขภาพผ่านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยการนำผลของ Live Blood และ Bio Feedback มาวิเคราะห์ร่วมกัน
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ หากท่านมีปัญหา หรือมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรค แพทย์จะวางแผนในการตรวจเลือด
หรือ การทำ Blood Test เพื่อวางแผนในการรักษาต่อไป