PERSONALIZED CARE

การรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคล

หลังจากที่แพทย์ได้วางแผนการรักษาให้แล้วนั้น การรักษาจะแบ่งออกเป็นการบำบัดเซลล์และการใช้เซลล์บำบัด ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลจำเป็นต้องใช้การรักษาในแบบใด

บำบัดเซลล์

เซลล์บำบัด

การบำบัดเซลล์

ขจัดของเสียและสิ่งแปลกปลอม พร้อมให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย ด้วยสูตรที่ออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
DETOXIFY
การขจัดของเสีย
ออกจากร่างกาย
คลิกอ่านรายละเอียด
REJUVENATE
การฟื้นฟูสุขภาพ
ให้กับร่างกาย
คลิกอ่านรายละเอียด

เซลล์บำบัด

การรักษาด้วยเซลล์บำบัด จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ
SUPERCELLS NUTRIENT
การให้สารอาหารที่ดีที่สุด
ในการฟื้นฟูเซลล์
REGENERATION
การใช้เซลล์ต้นกำเนิด
ในการฟื้นฟูเซลล์
OPTIMUM BOOST
ฟื้นฟูเซลล์
แบบเจาะจงอวัยวะ

รู้จักเซลล์บำบัด

ในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้น เซลล์ในร่างกายนั้น จะค่อยๆ เสื่อมลงเรื่อยๆ เซลล์บางส่วนนั้น จะถูกทำลายจนไม่สามารถกลับมาทำงานได้อีกต่อไป เมื่อเซลล์ตายมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ และความชราตามมา ดังนั้น การใช้เซลล์บำบัดจึงเป็นการซ่อมแซมร่างกายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
What
?
เซลล์บำบัดคืออะไร ?
เป็นการเติมพลังงานให้เซลล์โดยตรง ซึ่งเซลล์ที่ให้เข้าไปก็คือ เป็นอาหารให้กับเซลล์เดิม จนสามารถกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
Why
?
ทำไมต้องใช้เซลล์บำบัด ?
เป็นการรักษาที่ต้นเหตุของอาการป่วย ซึ่งจะช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังส่งผลต่อการทำงานของร่ายกายโดยรวมอีกด้วย
When
?
ควรใช้เซลล์บำบัดเมื่อไหร่ ?
เมื่อเราเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกาย จากที่เคยทำบางอย่างได้ แล้วปัจจุบันทำไม่ได้ หรือมีอาการเจ็บปวดบริเวณอวัยวะต่างๆ นั้นหมายถึงมีการเสื่อมของเซลล์เกิดขึ้นแล้ว
เซลล์บำบัดทำงานอย่างไร ?
ระยะการทำงานและผลของการทำเซลล์บำบัดจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์ผู้มากประสบการณ์ด้านเซลล์บำบัด ได้แบ่งระยะการทำงานของเซลล์เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่
1

หลังจากการทำเซลล์บำบัดทันที ส่วนประกอบต่างๆ ของเซลล์จะถูกดูดซึม และส่งต่อไปยังกระแสเลือด ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำเซลล์บำบัดจะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานของร่างกาย

ระยะที่
2

ประมาณ 2 สัปดาห์หลังการทำเซลล์บำบัด จะเป็นระยะของการแยกแยะกลุ่มเซลล์ โดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีการปรับตัว ซึ่งระยะนี้อาจส่งผลให้บางคนมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย และมีอารมณ์ที่ไม่คงที่ชั่วคราว

ระยะที่
3

ระยะการเกิดใหม่ของเซลล์ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 และ 4 และต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง 4-6 เดือน ระยะนี้จะเกิดการสร้างเซลล์ใหม่ และการซ่อมแซมเซลล์ ทำให้อวัยวะในร่างกายได้รับการกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมตัวเอง ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น

เซลล์บำบัดอย่างไรให้เหมาะสม ?
เซลล์บำบัดไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ป่วยจากการเสื่อมของอวัยวะเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้ชะลอวัยและทำให้คงความหนุ่มสาวอยู่เสมอ ดังนั้น การให้เซลล์บำบัดให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องผ่านขั้นตอนการวินิจฉัยอย่างละเอียดจากทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์เป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำอย่างถุกต้อง เพื่อวางแผนการรักษาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด