BONE & JOINT

ภาวะข้อเสื่อม...รักษาได้ไม่ต้องผ่า

สาเหตุของข้อเข่าเสื่อมที่มักพบได้บ่อยมากที่สุดคือความเสื่อมไปตามอายุหรือตามวัยที่มากขึ้น ส่วนสาเหตุรองลงมานั้น
จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดบริเวณข้อเข่าหรือภาวะการอักเสบ และเจ็บป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้ยังเกิดจาก การใช้ข้อเข่าที่ไม่ถูกต้อง
บริหารไม่ถูกวิธี มีน้ำหนักตัวมากเกินไป เคยมีการอักเสบอย่างรุนแรงในข้อเข่ามาก่อน เช่น เอ็นยึดข้อเข่าอื่นๆ เช่น เก๊าท์ หรือ
รูมาตอยด์ เรื้อรัง หรือมีความพิการผิดรูปของข้อเข่าหรือ แนวขา ตั้งแต่กำเนิด หรือหลังอุบัติเหตุ กระดูกหักข้อเคลื่อน เป็นต้น

ข้อเสื่อมเป็นอีกโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยสเต็มเซลล์ ซึ่งเป็นสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดที่มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ต่างๆได้ง่ายกว่าเซล์ต้นกำเนิดอื่นๆ ไม่ก่อให้เกิดเนื้องอกในร่างกาย อีกทั้งไม่มีปัญหาการต่อต้านและปฏิเสธเซลล์

คุณสมบัติ

•สร้างเซลล์กระดูกอ่อนใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนเซลล์กระดูกอ่อนเก่าที่เสื่อมสภาพไป

•ฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อทำให้ข้อเข่าแข็งแรง

•กระตุ้นเซลล์เยื่อบุข้อให้ทำการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าที่ปกติจึงช่วยป้องกันการสึกของข้อและรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม

•ลดการอักเสบของข้อต่อช่วยให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณข้อต่อได้ดีขึ้นจึงบรรเทาอาการปวดบวมตึงของข้อ

Bone & Joint เหมาะกับใคร ?

O ผู้ที่มีเสียงดัง เวลาขยับงอเหยียดข้อเข่า
O ผู้ที่มีอาการข้อฝืด หรือข้อยึด เช่น หลังตื่นนอน
O ผู้ที่มีข้อผิดรูป ลักษณะข้อเข่าจะผิดรูปร่างจากเดิม
O ผู้ที่มีข้อผิดรูป ลักษณะข้อเข่าจะผิดรูปร่างจากเดิม
O ผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง