LASER

เทคนิคยกกระชับปรับรูปหน้า และแก้ไขจุดบกพร่อง ด้วยการใช้เลเซอร์

Plasma

ยกกระชับผิวรอบดวงตาและผิวหน้า โดยไม่ต้องผ่าตัด

แก้ไขปัญหาหย่อนคล้อยตั้งแต่หนังตาบน หางตา และใต้ตาบนอย่างได้ผล เป็นเทคโนโลยีเพื่อทำให้ผิวรอบดวงตากระชับ ลดริ้วรอย และช่วยให้ประสิทธิภาพการมองเห็นดีขึ้น

INJECTION
เทคนิคการฉีด
เพื่อยกกระชับปรับรูปหน้า
คลิกอ่านรายละเอียด
THREAD
การร้อยไหมในแบบเฉพาะ
ช่วยแก้ปัญหาที่ตรงจุด
คลิกอ่านรายละเอียด
OTHER SERVICE
บริการอื่น
ด้านความงาม
คลิกอ่านรายละเอียด